The Blog

ANALIZY OTOCZENIA RYNKU

0 comments
Opracowywanie analiz rynku, konkurencji i otoczenia informacyjnego produktu, usługi, marki lub problemu. Badanie opinii interesariuszy, w tym pracowników, współpracowników, klientów, dziennikarzy, influencerów i ekspertów. Analizowanie i przewidywanie trendów konsumenckich. Nasze opracowania uwzględniają uwarunkowania rynkowe, społeczne, prawne i polityczne.
Read More

BIEŻĄCE DORADZTWO

0 comments
Doradztwo w zakresie komunikacyjnego wsparcia rozwoju firm i marek oraz reagowania na zmieniającą się sytuację zewnętrzną. Monitorowanie publicznej aktywności konkurencji i otoczenia wraz z rekomendacjami działań. Wspieranie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej organizacji. Pomoc w opracowywaniu stanowisk i innych materiałów zewnętrznych. Doradztwo w zakresie wystąpień publicznych i medialnych przedstawicieli firmy lub organizacji.
Read More

MONITORING INFORMACJI I OPINII

0 comments
Monitorowanie mediów, opinii i wydarzeń. Analizowanie i przygotowywanie raportów dotyczących publikacji i szumu w mediach społecznościowych. Monitorowanie, analizowanie i dostarczanie raportów z publikacji w czasie rzeczywistym. Alerty z oceną wydźwięku i rekomendacją działań.
Read More