The Blog

ANALIZY OTOCZENIA RYNKU

0 comments
Opracowywanie analiz rynku, konkurencji i otoczenia informacyjnego produktu, usługi, marki lub problemu. Badanie opinii interesariuszy, w tym pracowników, współpracowników, klientów, dziennikarzy, influencerów i ekspertów. Analizowanie i przewidywanie trendów konsumenckich. Nasze opracowania uwzględniają uwarunkowania rynkowe, społeczne, prawne i polityczne.
Read More

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

0 comments
Opracowywanie planów wyjścia z kryzysu, organizowanie sztabów kryzysowych, rekomendowanie działań dla zarządów, prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przygotowanie materiałów pomocniczych dla pracowników, w tym list Q&A i wytycznych postępowania. Reprezentowanie klienta w relacjach z mediami i innymi interesariuszami. Analiza doświadczeń i opracowanie wniosków na przyszłość.
Read More

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

0 comments
Wspieranie zarządów w budowaniu i prowadzeniu komunikacji wewnętrznej w firmie i organizacji. Planowanie działań i reagowanie na bieżące zmiany sytuacji. Komunikowanie i osłona zmian. Informowanie i przygotowanie pracowników oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego do zmiany. Planowanie i wdrażanie działań budujących motywację i utożsamianie się pracowników z misją organizacji.
Read More

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, RELACJE Z MEDIAMI I OTOCZENIEM

0 comments
Budowanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami, ekspertami, think tankami, organizacjami społecznymi, konsumenckimi i innymi podmiotami z otoczenia klienta lub marki. Wspieranie komunikacji firm i organizacji w mediach społecznościowych.
Read More

MONITORING INFORMACJI I OPINII

0 comments
Monitorowanie mediów, opinii i wydarzeń. Analizowanie i przygotowywanie raportów dotyczących publikacji i szumu w mediach społecznościowych. Monitorowanie, analizowanie i dostarczanie raportów z publikacji w czasie rzeczywistym. Alerty z oceną wydźwięku i rekomendacją działań.
Read More